Hoe het werkt

Met Caterly kunt u de service van uw bedrijf verbeteren en de kosten verlagen. Wij willen dat u de best mogelijke ervaring heeft en daarom zullen wij de applicatie voortdurend verbeteren. Ook ideeën om de service te verbeteren ontvangen wij graag per e-mail naar ideas@caterly.com.
De Caterly dienst bestaat uit twee delen. De Customer App en het Manager Dashboard. De Customer App is bedoeld voor gebruik door uw klanten. Dit is de app waar zij uw menu kunnen zien en de maaltijden kunnen bestellen. Terwijl het Manager Dashboard voor jou is om je menu's en bestellingen te zien en te beheren.
De app is gemakkelijk te gebruiken en deze handleiding zou voldoende moeten zijn om de applicatie te gebruiken. Neem gerust contact met ons op als dingen niet duidelijk zijn.

Manager Dashboard

Wanneer u besluit Caterly te gebruiken, maken wij de gevraagde account en locaties aan. We hebben twee verschillende beheerdersrollen. De bedrijfsleider en de vestigingsmanager. Daarnaast hebben we ook een Medewerker rol. Het is niet nodig om al deze rollen te hebben, vooral als u een klein bedrijf bent. De Bedrijfsleider kan alle locaties binnen dat bedrijf beheren. De Locatiemanager kan alleen zijn locatie beheren. Als u slechts één locatie heeft, maken we één account aan met de gebruikersrol Bedrijfsmanager.
Wanneer u inlogt als beheerder ziet u onderstaand dashboard.

1 van 2

Het Manager Dashboard heeft 5 tabbladen.

1. Orders- Hier ziet u een lijst met bestellingen van uw klantenl

2. Afgeronde orders - Hier ziet u de voltooide bestellingen. Dit betekent de bestellingen die zowel betaald als geserveerd zijn.

3. Onvoltooide orders- Hier ziet u de bestellingen die niet zijn verzonden omdat de klant de bestelling niet heeft afgerond of op de bestelknop heeft geklikt.

4. Chat - Hier ziet u de ontvangen en verzonden berichten naar klanten.

 

Orders

Alle bestelpagina's hebben dezelfde lay-out. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van bestellingen met een ID, datum en tijd van aanmaak en pictogrammen. Met het pictogram Gereed kunt u een bestelling als Gereed markeren. Als u erop klikt, wordt een bericht naar de klant gestuurd. Het pictogram Geserveerd laat zien wanneer een bestelling volledig is geserveerd en het pictogram Betaald wanneer een bestelling volledig is betaald. Er is ook een x-icoontje om de bestelling te verwijderen.

Als u een bestelling selecteert, ziet u aan de rechterkant een lijst met menu-items die bij die bestelling horen. Hier ziet u de naam van het item, de prijs en het bedrag enz.

Bovenaan de lijst met menu-items staan actieknoppen.

1. Verwijderen - Verwijdert een enkel item.

2. Volledige bestelling verwijderen - Verwijdert alle items van een bestelling.

3. Details - Toont de details van een menu-item.

4. Alle items geserveerd - Verandert het label van alle items van de bestelling in geserveerd. Dan verschijnt het icoontje Geserveerd op de bestelling.

5. Alle items betaald - Verandert het label van alle items van de bestelling in geserveerd. Vervolgens verschijnt het pictogram Betaald op de bestelling.

Als u op het menu-item detailscherm klikt, verschijnt een pagina met de details van het bestelde item. (zie onderstaande afbeelding).

U kunt het item markeren als geserveerd of als betaald. Als manager kunt u ook de prijs, de korting en het bedrag wijzigen. De totaalprijs wordt dan automatisch herberekend.
1 van 2

Gesloten en onvoltooide orders

Naast de openstaande orders is er een lijst met gesloten en onafgewerkte orders. De gesloten orders zijn de orders die volledig zijn geserveerd en betaald. De onvoltooide orders zijn de orders die door de klant zijn aangemaakt maar nog niet verzonden of orders die nooit zijn afgewerkt.

Menu

Hieronder ziet u een afbeelding van het menuscherm. Een menu kan meerdere categorieën hebben en een categorie kan meerdere menu-items hebben.

Als beheerder kunt u meerdere menu's aanmaken, maar er kan er maar één actief zijn. Het actieve menu is het menu dat aan de klanten wordt getoond. Om een ​​menu te activeren kunt u op de schakelaar op het menu-item klikken.

Nadat u een menu heeft gemaakt en geselecteerd, kunt u de categorieën voor dat menu maken.

Als de categorieën zijn aangemaakt kun je de menu-items voor die categorie aanmaken. Dus na het selecteren van de categorie klik je op de knop 'Menu-item toevoegen' en er verschijnt een detailpagina van het menu-item. Klik op de tweede afbeelding van de dia hieronder.

Hier kun je het menu-item aanmaken. Vul de details in zoals, naam, prijs en kleine en lange beschrijving. Als u wilt dat uw klanten een afbeelding van het item zien, kunt u deze hier toevoegen via de knop 'Afbeelding toevoegen'.

Het is ook mogelijk om Extra's en Suggesties toe te voegen. Dit kan in het menu item detail scherm. Maak een nieuwe Extra's aan en vul de omschrijving in en vervolgens de prijs. Voor suggesties hoeft u slechts één van de menu-items te selecteren die u eerder heeft aangemaakt.

Ook kunt u de dieetlabels aanvinken die u op de menu-itemkaart wilt tonen. En tenslotte kunt u ook beslissen om een menu-item niet te tonen aan de klant als u de instelling 'Toon item' wijzigt.
1 van 2

Instellingen

Op de instellingenpagina heb je drie tabbladen. Algemene instellingen, Stijlinstellingen en Chatinstellingen.

Bij de algemene instelling zie je nu alleen informatie. Namelijk de URL's voor tablet en mobiel. Beiden hebben een andere pagina-indeling bij het openen van de URL. Met deze URL's kunt u QR-codes maken die klanten kunnen openen.

Op het tabblad Stijlinstellingen kunt u de gebruikersinterface van de client-app wijzigen. Op dit moment is het mogelijk om de achtergrondkleur, tekstkleur, kaartkleur en de lettertypefamilie te wijzigen. U kunt ook het logo toevoegen als u een bedrijfsmanageraccount heeft. In onderstaande video ziet u het scherm voor de bedrijfsleider. Een bedrijfsleider kan echter meer instellingen aanpassen. Afhankelijk van de wensen van gebruikers zullen in de toekomst meer functies worden toegevoegd. Als je een wens hebt, stuur ons dan een e-mail naar admin@caterly.com.

1 van 4

Naast het wijzigen van kleuren en lettertypefamilie, kunt u er ook voor kiezen om de productafbeeldingen niet weer te geven door de schakelaar uit te zetten.

Er zijn ook enkele tekstvelden die u kunt invullen. Wanneer uw klant de Klant app opent, ziet hij een scherm met een tekstveld waar hij een naam of tafelnummer kan toevoegen. Het kan ook iets anders zijn, want het is een vrij tekstveld. Met het veld op deze instellingenpagina bepaal je welke tekst of vraag je aan de klant laat zien. Bijvoorbeeld 'Vul hier uw tafelnummer in' of 'Hoe heet u'.

Hetzelfde geldt voor de andere tekstvelden op deze instellingenpagina. Je kunt zelf bepalen wat je klanten zien als de bestelling wordt verzonden en welke tekst ze zien als de bestelling klaar is.

Onder de Chat-instellingen kunt u de schakelaar gebruiken om de chatfunctionaliteit in of uit te schakelen.

Onderdeel van de chatfunctionaliteit zijn de FAQ's. Op deze pagina kunt u een lijst met veelgestelde vragen maken. Deze worden aan de klant getoond. En werk als een filter voor de chat. Zo kunnen klanten antwoorden op algemene vragen vinden in de FAQ-lijst en meer specifieke vragen in de chat.

Klanten-app

De Caterly Client app is een webpagina voor mobiel en tablets. Uw klanten hoeven de app dus niet te downloaden, maar kunnen deze direct openen in hun browser. Om de URL te openen kunnen ze de QR-code scannen die je beschikbaar hebt gesteld.

De stappen om te bestellen zijn heel duidelijk gemaakt. Eerst moet de klant een unieke naam/tabel invullen, dan een categorie kiezen, dan een menu-item kiezen en als laatste op de Bestel-knop op de Bestelpagina klikken. De lijst met menu-items toont alle menu-items van de geselecteerde categorie, inclusief titel, beschrijving en dieetlabel. Standaard wordt ook de afbeelding van een menu-item getoond. Als u het menu-item niet wilt tonen, kunt u dat altijd configureren in het Manager-dashboard.

Zoals eerder beschreven kun je de Klant app stylen zoals jij dat wilt. Zie onderstaande voorbeeldvideo van een pizzaria en koffietentje.